Afval en grondstoffen

Afval op school

Voor afvalpreventie en afvalscheiding op school heb je te maken met landelijk beleid en de contracten die het schoolbestuur sluit met de inzamelaar. Invoering van afvalscheiding is lastig en kan extra kosten met zich mee brengen. Voor de afvalbranche betreft het kleine volumes en is gescheiden ophalen minder aantrekkelijk.

Is het nu wel of niet verstandig om afvalscheiding in te voeren op mijn school?

Om te onderzoeken welke problemen er precies zijn en waar scholen behoefte aan hebben is op initiatief van Rijkswaterstaat Leefomgeving een programma ‘Afval op school’ geweest. Op de website Afvaleducatie staat veel informatie en zijn ervaringen verzameld.

Wil jouw school ook verduurzamen? Minder afval produceren en beter recycleren? Kijk op slimmetschoolafval.nl

Een consulent van Milieueducatie kan meedenken met de situatie op jullie school.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in dit product of heeft u vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact met u op!