Aardkorst in beweging

De aardkorst is in beweging. In het binnenste van de aarde zijn krachten aan het werk die verwoestende gevolgen kunnen hebben, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

In deze les ontdekken de leerlingen wat die twee met elkaar te hebben maken en waarom ze op bepaalde plaatsen meer of minder voorkomen. Na een uitgebreide introductie gaan ze aan het werk in groepjes. Ze kiezen zelf welke thema’s ze interessant vinden (bijvoorbeeld gesteenten, vulkanen, techniek etc.) en maken de daarbij behorende opdrachten. De antwoorden zijn te vinden in de themazaal.

Aan het eind van de les deelt elke groep kort met de klas hun belangrijkste of opmerkelijkste bevindingen.

Lesdoel

De leerlingen leren onder andere welke samenhang er bestaat tussen aardbevingen, tsunami’s, mid-oceanische ruggen, vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van continenten.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Product van Museon

Dit betreft een product van Museon en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2021-2022.

Meer informatie

Ga naar Museon voor meer informatie.