Groene woestijn

Voedsel verbouwen in verdroogde woestijngrond? Ja dat kan!

Verwoestijning en verdroging van de grond is een gevolg van klimaatverandering en ‘verkeerd’ menselijk handelen. Gelukkig worden er eenvoudige manieren ontdekt waardoor er toch weer planten kunnen groeien. De leerlingen gaan op onderzoek!

Na een introductie over de problemen die boeren en planten in droge gebieden hebben, starten de leerlingen met experimenteel onderzoek: hoe kan een zaadje toch ontkiemen in droge grond? Door middel van allerlei proefjes en opdrachten ontdekken ze mogelijke oplossingen. Vervolgens ontwerpen ze (in een bak zand) hun eigen landschap. Wie heeft zijn landschap zo ingericht dat verdroogde landbouwgrond weer groen kan worden?

Deze les is ook te boeken als onderdeel van het Wetenschap- & technologiemenu.

Lesdoel

De leerlingen leren oplossingsgericht denken over het tegengaan van honger en armoe door verwoestijning. Ze testen hun ideeën uit en ervaren dat kleine veranderingen soms grote, positieve gevolgen kunnen hebben.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 45

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.

Foto's & afbeeldingen: (3)

Product van Museon

Dit betreft een product van Museon en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2021-2022.

Meer informatie

Ga naar Museon voor meer informatie.