Laat je tanden zien

Ontdek de verschillende gebitten van mens en dier

Alle kinderen hebben te maken met 'wisselen'. Ze krijgen een blijvend gebit. Wist je dat dieren ook vaak ‘wisselen’? Je gebit is van levensbelang. Maar waarom zijn de tanden en kiezen zo verschillend van vorm: scherp en puntig of juist plat?

Aan de hand van dierenkaken, van onder andere een paard, leeuw, schaap en haai, ontdekken de leerlingen de verschillende functies van het gebit. Vervolgens maken ze opdrachten waarbij ze echte dierenkaken en -tanden in handen krijgen en natuurlijk bestuderen ze ook hun eigen gebit. Lesdoel: Na deze museumles kennen de leerlingen de verschillende typen en functies van het gebit.

Lesdoel

Na deze museumles kennen de leerlingen de verschillende typen en functies van het gebit. En ze kennen de samenhang tussen het gebit en gelaatsexpressie.

Kerndoelen:

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kerndoel 54

Kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Deze museumles sluit aan bij VN-doel 3: Goede gezondheid.

Foto's & afbeeldingen: (2)

Product van Museon

Dit betreft een product van Museon en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2021-2022.

Meer informatie

Ga naar Museon voor meer informatie.