Opgezette dieren

Wat is echt en wat is onecht?

De dieren in het Museon lijken echt, maar zijn ze dat ook? In de natuur worden de meeste dode dieren opgegeten, maar sommige dieren of delen ervan blijven per ongeluk bewaard. Denk maar aan de botten van dinosaurussen. Soms wil je dode dieren en delen van planten expres bewaren. Dan kun je ze opzetten, drogen of op ‘sterk water’ zetten.
In deze museumles laten we die verschillende manieren zien om dieren en planten te bewaren. Aan de hand van een opdrachten bezoeken de leerlingen vervolgens een deel van het Museon, waar ze planten en dieren ontdekken die op verschillende manieren bewaard zijn.

Lesdoel

Na deze museumles kennen de leerlingen de verschillende manieren van bewaren van dierlijke en plantaardige materiaal en weten ze toepassingen van het bewaren hiervan te noemen.

Kerndoelen

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Product van Museon

Dit betreft een product van Museon en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2021-2022.

Meer informatie

Ga naar Museon voor meer informatie.