Water
Klimaat

Nieuw in schooljaar 2022-2023!

Kinderadviesbureau Geel en Blauw maakt Groen – de zaak Sponslo en Steendam

De burgemeester van Steendam heeft de hulp van de leerlingen nodig. De burgemeester van Sponslo heeft namelijk al drie keer op rij de bokaal voor de meeste tevreden inwoners gewonnen. En dat kan natuurlijk niet. De leerlingen kruipen in de huid van adviseur van adviesbureau GBG (Geel en Blauw maakt Groen). Kunnen de leerlingen de burgemeester helpen om de problemen met wateroverlast, hitte(stress) en plaagdieren op te lossen?

In dit lespakket gaan de leerlingen onderzoeken wat wateroverlast, hittestress en biodiversiteit inhoudt en welke oplossingen er zijn. Ze maken daarbij onder andere gebruik van de Wateroverlasttafel. De les start met een filmpje (zie hierboven), vervolgens doen de leerlingen een opdrachtencircuit met drie verschillende opdrachten en tot slot maken ze een adviesposter voor de burgemeester van Steendam.

De opdrachten kunnen los van elkaar of in circuitvorm worden uitgevoerd. Voor de opdracht over wateroverlast is de speciale watertafel nodig (zie hieronder).

Demonstratie Watertafel

De Watertafel is een grote waterdichte bak (65 x 115 cm) waarin een model van een stad wordt nagebouwd. Met een gieter laten de leerlingen het regenen. Ze ontdekken waar het water wel en niet weg kan lopen. Door te pompen en aanpassingen te doen aan de bestrating en tuinen zakt het waterpeil weer.

Je ontvangt de watertafel in losse onderdelen op een kar: de waterbak, vier kratten met de huisjes, wegen, tuinen &gemaal en een emmer & gieter. Je bouwt de watertafel voorafgaand aan de les zelf (of met de leerlingen) op. Een plattegrond in de bak laat zien wat waar hoort.

Onderdelen: (1)

Wateroverlasttafel - demonstratiemodel (één exemplaar voor 1 week)
Periode: van januari t/m juli.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.