Afval en grondstoffen

Nieuw in schooljaar 2022-2023!

Afval=grondstof

Afval is een grondstof wordt beweerd. In deze 4 lesmodules (ook los van elkaar uit te voeren) komen onderwerpen als afval scheiden, recyclen en het voorkomen van afval aan de orde. Leerlingen doen een milieuscan op school, ze ervaren dat afval een grondstof is, vormen een mening over afval en afval scheiden en leren bewust om te gaan met plastic.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.