Water

Kiezen voor water

De keuzekisten worden dit jaar door ons herzien. Heeft u interesse in de oude versie? Neem dan contact op met één van de consulenten via de gegevens onder "Contact".


Voor het voortgezet onderwijs zijn drie keuzekisten over het thema water ontwikkeld. Naast deze kist zijn er ook kisten voor: VMBO(onderbouw) en VWO(bovenbouw).

Keuzekisten zijn nadrukkelijk geen ontdekkisten. Een keuzekist prikkelt leerlingen om verder te kijken dan ze tot nu toe doen. Ze leren meer dan feiten; ze leren keuzes maken. Wat vind ik? Wat vinden anderen? Wat zijn mijn waarden? En waar zijn die eigenlijk op gebaseerd?
Leerlingen leren gaandeweg hun eigen waarden ontdekken en beargumenteren. Ze voeren discussie met elkaar, vormen een mening en komen tot een gezamenlijke eindpresentatie. Waar veel andere onderwijsvormen voornamelijk productgericht zijn is hier het proces het belangrijkst.

In de keuzekist ‘Kiezen voor water’ oriënteren de leerlingen zich met behulp van stellingen op drie waterthema’s die wereldwijd spelen: te veel water, te weinig water en vervuild water. Ze bepalen hun eerste standpunt en voeren met elkaar een gestructureerd debat. Daarna verdiepen zij zich in de belangentegenstellingen en afwegingen in het kader van duurzame ontwikkeling. Aan de hand van onderzoeksvragen verzamelen zij informatie en heroverwegen opnieuw hun standpunt.

Als afsluiting maken de leerlingen vragenkaartjes bij het Triviantspel in de keuzekist en spelen het spel. Zo kunnen ze laten zien wat ze de afgelopen lessen hebben geleerd. De vragencategorie ‘oplossingen’ vraagt naar kennis van de oplossingen en eigen standpunten. Aldus leidt de kist de leerlingen stap voor stap via oriëntatie, belangenafweging en onderzoeksvragen naar verdieping en handelingsperspectief.

Bij deze keuzekist is ook een website: Kiezen voor Water

Zo kunt u ter voorbereiding en tijdens de uitvoering, naast de fysieke keuzekist, het digitale schoolbord gebruiken.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in dit product of heb je vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact op!