Water

Leven met water

De keuzekisten worden dit jaar door ons herzien. Heeft u interesse in de oude versie? Neem dan contact op met één van de consulenten via de gegevens onder "Contact".


Voor het voortgezet onderwijs zijn drie keuzekisten over het thema water ontwikkeld. Naast deze kist zijn er ook kisten voor: Havo(bovenbouw) en VWO(bovenbouw).

Keuzekisten zijn nadrukkelijk geen ontdekkisten. Een keuzekist prikkelt leerlingen om verder te kijken dan ze tot nu toe doen. Ze leren meer dan feiten; ze leren keuzes maken. Wat vind ik? Wat vinden anderen? Wat zijn mijn waarden? En waar zijn die eigenlijk op gebaseerd?
Leerlingen leren gaandeweg hun eigen waarden ontdekken en beargumenteren. Ze voeren discussie met elkaar, vormen een mening en komen tot een gezamenlijke eindpresentatie. Waar veel andere onderwijsvormen voornamelijk productgericht zijn is hier het proces het belangrijkst.

Collage water VMBO


De keuzekist ‘Leven met Water’ wil leerlingen laten nadenken over het waterbeleid voor de 21ste eeuw. Dit is niet direct een kwestie uit de leef- en belevingswereld van leerlingen VMBO. Om hen te interesseren voor de kwestie, laten we de leerlingen nadenken over de betekenis van water in hun leven. Dit doen ze aan de hand van projectvragen. Zo raken ze betrokken bij het onderwerp. De lesmaterialen in de kist leiden de leerlingen vervolgens via zelfwerkzaamheid, gebruik van de computer, klassengesprek en spel naar een stralend eindpunt.

De handleiding kunt u hiernaast downloaden.

Bij deze keuzekist is ook een website Leven met Water
Met deze website kunnen de leerlingen de opdrachten uitvoeren.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in dit product of heb je vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact op!