Klimaat en energie
Openbare ruimte

Mobility Challenge

Zonder probleem geen Challenge! Dit is het punt: Nederland is, na Monaco en Vaticaanstad, het dichtstbevolkte land van Europa. En al die mensen willen zich elke dag verplaatsen: naar school, naar het werk, naar de supermarkt, naar de stad. De gemiddelde rit is maar 3,5 km. Veel van die ritten maken we met auto’s en scooters. Waardoor we met z’n allen zorgen voor luchtvervuiling en opstoppingen in het verkeer, vooral in de grote steden zoals Den Haag. En we betalen er met z’n allen de rekening voor: de bewegingsruimte en bereikbaarheid in Nederland neemt af, terwijl het aantal mensen en verplaatsingen toeneemt. We slibben dicht, komen niet vooruit, gaan ons asocialer gedragen, creëren ongelukken en ook nog een ongezonde leefomgeving. Jullie kunnen dit veranderen!

Hebben jullie dé oplossing en doe je mee met de Challenge?

Deze afbeelding bestaat (niet) meer.

“The Mobility Challenge” is een project van de gemeente Den Haag, team Milieueducatie in het kader van de aanpak Luchtkwaliteit. Vervoer in de stad is een belangrijke factor voor de luchtkwaliteit. Het project betrekt de Haagse jongeren bij de uitdagingen van (duurzaam) vervoer in de toekomst en stimuleert hen om zelf met oplossingen te komen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2022-2023.

Meer informatie

Ga naar The Mobility Challenge voor meer informatie.