Water

WereldwijdWater

De keuzekisten worden dit jaar door ons herzien. Heeft u interesse in de oude versie? Neem dan contact op met één van de consulenten via de gegevens onder "Contact".


Voor het voortgezet onderwijs zijn drie keuzekisten over het thema water ontwikkeld. Naast deze kist zijn er ook kisten voor: VMBO(onderbouw) en Havo(bovenbouw).

Keuzekisten zijn nadrukkelijk geen ontdekkisten. Een keuzekist prikkelt leerlingen om verder te kijken dan ze tot nu toe doen. Ze leren meer dan feiten; ze leren keuzes maken. Wat vind ik? Wat vinden anderen? Wat zijn mijn waarden? En waar zijn die eigenlijk op gebaseerd?
Leerlingen leren gaandeweg hun eigen waarden ontdekken en beargumenteren. Ze voeren discussie met elkaar, vormen een mening en komen tot een gezamenlijke eindpresentatie. Waar veel andere onderwijsvormen voornamelijk productgericht zijn is hier het proces het belangrijkst.

Bij deze keuzekist maken de leerlingen kennis met de drie waterthema’s die wereldwijd om aandacht vragen, namelijk teveel water, te weinig water en vervuild water. In de ‘wereldWIJdwaterkrant‘ worden deze thema’s verduidelijkt in een vijftal artikelen over klimaatverandering en de gevolgen daarvan, schoon (drink)water in ontwikkelingslanden, verdroging in Nederland, vervuiling van het oppervlaktewater en waterbeheer in Nederland.
Klassikaal wordt nagegaan of alle aspecten van duurzaamheid (people, profit en planet) in de artikelen aan de orde komen. De leerlingen kiezen in groepjes één artikel uit. Zij stellen vast welk belang het artikel vertegenwoordigt en bepalen een eerste standpunt. Ze formuleren een eigen onderzoeksvraag en bespreken deze in de klas. Hierbij gaat het om het bewust worden van de eigen waarden en normen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Vervolgens zoeken de leerlingen antwoorden op de aangescherpte onderzoeksvragen en mogelijke oplossingen voor het waterprobleem. In een afrondend gesprek reflecteren ze met elkaar op de maatregelen die ze hebben gevonden en hoe ze hun nieuwe inzichten direct of indirect kunnen realiseren. Op een weblog doen ze verslag van hun werkzaamheden.

Bij deze keuzekist is ook een website.
Zo kunt u ter voorbereiding en tijdens de uitvoering, naast de fysieke keuzekist, het digitale schoolbord gebruiken.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in dit product of heb je vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact op!