Dinosaurussen en andere fossielen

Onderzoek versteende resten van dieren en planten

Hoe zag de aarde eruit voor er mensen waren? En hoe weten we dat? Door fossielen! Dat zijn versteende overblijfselen van planten of dieren. Die kunnen ons een heleboel informatie geven. Maar hoe ontstaan ze en hoe oud zijn ze eigenlijk?

Na een introductie over het ontstaan van fossielen gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in een bak zand op zoek naar afdrukken. Net als een paleontoloog gaan ze ook echte fossielen bekijken en natuurlijk vasthouden. Zo komen ze meer te weten over de geschiedenis van de aarde. Wat vertellen een mammoetkies, een dinosaurusbot en versteend hout ons over vroeger?

Kerndoelen

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kerndoel 51

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Product van Museon Omniversum

Dit betreft een product van Museon Omniversum en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon Omniversum contact opnemen.

Meer informatie

Ga naar Museon Omniversum voor meer informatie.