Natuurlijk Energie - Groep 3

Voor groep 3 kun je een keuze maken uit twee verhalen: Koning Lollie en Volty Power.

Bij de verhalen van Koning Lollie horen de grote vertelplaten. Er zijn vijf thema's die je aan de hand van de vertelplaten verduidelijkt: warmte, stroom (licht), zon, wind en water. Ieder thema heeft dezelfde opbouw. Het begint met een verhaal over de belevenissen van Koning Lollie, waarin een aantal begrippen over energie aan bod komen. Het verhaal biedt aanknopingspunten voor gesprekjes en liedjes. De leerlingen kunnen daarna een aantal opdrachten zelfstandig uitvoeren met behulp van de materialen in de doe-doos.

Volty Power kan reizen door ruimte en tijd. Daardoor kan hij laten zien hoe in andere tijden en op andere plaatsen met energie wordt omgegaan. Je reist met de leerlingen naar de landen waar Volty Power ook naartoe gaat. De landen staan voor verschillend gebruik van energie: Graaf en Boor, land van Waai en Woei, de streek van Kolk en Draai, Zon Zet Zeven, het Land van Steeds Opnieuw, Inventië, Land van verledentijd en Drupstad. Het wordt duidelijk dat energiebronnen op kunnen raken. Bij elk land kunnen de leerlingen opdrachten uitvoeren met opdrachtkaarten en materialen uit de doe-doos.

Er zijn ook leskoffers Natuurlijk Energie beschikbaar voor groep 1/2 en 4/5. Voor groep 6,7,8 is een nieuwe versie beschikbaar: Onderzoekend en Ontwerpend leren over Energie

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.