Onderzoekend Leren in Leiden

Vanuit Wetenschapsknooppunt Leiden zijn er de onder andere de volgende mogelijkheden:

In de klas

  • Meet the professor: een echte professor in de klas
  • Lespakketten: leren over een onderwerp en zelf onderzoek doen
  • Onderzoekswerkboeken: zelf onderzoek doen
  • Alle scholen verzamelen!: citizen science voor basisscholen

In de klas/bij de universiteit

  • Wetenschapscongres junior: werkstukkenwedstrijd over eigen onderzoek
  • Professionalisering: leren over onderzoekend leren

Digitaal/in de klas

  • Digitale gastlessen: kennismaking met wetenschap (video + opdrachten)

Bij de universiteit

  • Hortus botanicus Leiden: lesprogramma's en interactieve rondleidingen
  • Junior Science Lab: met de klas proefjes doen in echt laboratorium
  • Oude Sterrewacht Leiden: bezoekerscentrum en rondleidingen

Product van Wetenschapsknooppunt Leiden

Dit betreft een product van Wetenschapsknooppunt Leiden en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Wetenschapsknooppunt Leiden contact opnemen.

Meer informatie

Ga naar Wetenschapsknooppunt Leiden voor meer informatie.