Afstemming methode Wereld Oriëntatie en Milieueducatie

We denken graag mee hoe we het aanbod van Milieueducatie kunnen laten aansluiten bij de leerdoelen uit de thema's van de zaakvakken die aangeboden worden op school.
Voor de geïntegreerde methode van Blink hebben we hiervan al een voorbeeld.

Geïnteresseerd?

U kunt hier aangeven dat u interesse heeft in dit product. De consulent van uw school neemt dan zsm contact op.