Water
Energie
Voedsel
Afval en grondstoffen

Duurzame Volwassen Educatie

De thema’s zijn in principe in willekeurige volgorde te gebruiken.

Doelgroep:
De module is ontwikkeld voor laag op- geleiden en laaggeletterden. Bijvoorbeeld mensen, die een inburgeringcursus volgen, oudereducatie, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, uitkeringsgerechtigden in hun trainings- en re-integratie programma.

Niveau:
De module is opgezet voor mensen die voor lezen en schrijven minimaal taalniveau A1 hebben en voor luisteren en spreken op weg naar niveau A2 gaan (zie voor de niveaus het Raamwerk NT2)

Opzet:
Alle thema’s starten met een filmpje, de les is zeer praktisch, weinig taal, veel plaatjes en met doe opdrachten.

Doelstelling :
Het hoofddoel van de module is bewustwording en gedragsverandering te weeg brengen op het gebied van de zes thema’s over duurzaamheid. Voor ieder thema zijn apart doelstellingen geformuleerd.

De cursus is geslaagd als:
er bewustwording optreedt bij de deelnemers; 
de deelnemers uitgedaagd zijn om dingen uit te proberen; 
de deelnemers iets nieuws hebben gehoord/geleerd; 
het geleerde beklijft; 
de deelnemers het leuk vonden om te doen. 


De 6,5 thema’s zijn Water, Energie, Afval, gezondheid, gezond binnenmilieu Duurzaam Inkopen en korte uitleg over klimaatverandering.

Inschrijven en dan?
U schrijft zich in voor een bepaald thema. Wij nemen daarna met u contact op. U wordt uitgenodigd bij ons om samen het thema door te nemen. "train de trainer" Daarna kunt u zelf ermee aan de slag. Wij bezorgen de kist met handleiding en materialen op uw locatie.

Opties: (6)

 • Volwassen Educatie -Thema Afval- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Volwassen Educatie - Thema Duurzaam Inkopen- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Volwassen Educatie -Thema Energie- (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Volwassen Educatie -Thema gezond binnenmilieu / luchten ventileren- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Volwassen Educatie -Thema Gezondheid- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Volwassen Educatie - Thema Water- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.