Afval en grondstoffen

Gastles groep 1 t/m 8 Het beroep van straatveger

Medewerkers van het Veeg- en Straatbedrijf komen op de school vertellen over hun werk; puur vanuit de praktijk. Naar aanleiding van een filmpje leggen ze uit hoe Den Haag schoon gehouden wordt. U haalt het meeste uit deze gastles wanneer u vooraf met de leerlingen vragen verzint voor de medewerkers.

De medewerkers nemen een veegwagen mee naar school en laten zien hoe zwerfafval wordt opgeruimd. Leerlingen kunnen een kijkje nemen op de wagen en ervaren hoe een veegwagen werkt.

De les vindt plaats in de periode januari t/m eind april op woensdag (soms is een donderdag mogelijk). Het aantal gastlessen dat gegeven kan worden is beperkt. Aanvragen van scholen met meerdere groepen krijgen voorrang.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.

Locaties

Op de volgende locaties kan deze activiteit gedaan worden:

  • Op school

    De les wordt op school gegeven

  • Schoolomgeving 1

    Postbus 12651 2500DP Den Haag Precieze locatie niet bekend!

  • Schoolomgeving 2

    geen exacte locatie Postbus 12651 2500DP Den Haag