Voedsel
Groen en biodiversiteit
Energie

GrowWizzKid

Met de combinatie van een innovatief binnenteeltsysteem en een online leeromgeving vormt GrowWizzKid een doorlopende leerlijn die op een praktische en moderne manier ingaat op (de herkomst van) gezonde voeding. Natuur, techniek en duurzame ontwikkeling worden op een inspirerende manier door voeding verbonden. Op een onderzoekende manier werken met GrowWizzKid geeft kinderen eigenaarschap over hun voedselproductie. Zelfgekweekt doet eten! Bovendien worden leerlingen op een ongedwongen manier bewust van de impact van voedselproductie op de wereld en zichzelf. In deze ‘van hoofd-naar-handen’ aanpak komen de 21ste eeuwse vaardigheden op betekenisvolle wijze aan bod waarbij de kerndoelen natuur en techniek in een doorlopende leerlijn worden afgedekt. Leerlingen bouwen onder andere zélf het binnenteeltsysteem op, ervaren de toegepaste techniek en gaan aan de slag met eigen gekweekte productie, circulariteit ten top! We gaan letterlijk én figuurlijk uit van GROEI: Betekenisvol leren! Met de lesmethode GrowWizzKid breng je dus gezondheid, groen en innovatieve technologie in jouw school op een betekenisvolle, structurele en vakoverstijgende manier. Je koppelt het aan bestaande thema’s, leerlijnen en de schoolvisie. Bij de implementatie kan GrowwizzKid ondersteuning bieden. Scholen die starten, krijgen altijd een inspirerende introductie-workshop voor het hele team. GrowWizzKid is een erkende Gezonde School activiteit. Bovendien is de subsidie Lekker naar Buiten van het overheidsprogramma Jong Leren Eten aan te wenden.

Product van GrowWizzKid

Dit betreft een product van GrowWizzKid en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met GrowWizzKid contact opnemen.

Niet beschikbaar

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.

Meer informatie

Ga naar GrowWizzKid voor meer informatie.