Groen en biodiversiteit

Kleine diertjes zoeken

Je bent niet de enige die over het gras of de stoep loopt! Als je goed kijkt, dan zie je dat het overal krioelt van leven onder struiken, tussen grassprietjes en zelfs onder stoeptegels: wormen, kevers, mieren en andere diertjes.
De leskist bevat materialen om met de leerlingen kleine diertjes te zoeken, te verzamelen en te bekijken. Je kan (voorzichtig) wat diertjes meenemen de klas in. Met de informatie en materialen in de leskist kunnen de leerlingen onderzoeken welke kleine diertjes er gevonden zijn. Daarna de diertjes weer vrij laten.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.