Openbare ruimte

Ontwerp je eigen wijk - planologiespel -

Het Planologiespel bevat materialen (magnetische “legoblokjes”), om een wijk in te richten, zoals gebouwen en groen. Leerlingen plannen met de materialen en opdrachtenkaarten in groepjes hun ideale wijk. Daarbij moeten ze keuzes maken: waar zetten we de supermarkt? Of kiezen we voor buurtwinkels? Wat doen we met bomen, zetten we die bij elkaar in een park of langs de straten? Waar parkeren we de auto's van bewoners?

Na afloop van het spel bespreken de groepjes de verschillen en de overeenkomsten van de wijken. Natuurlijk is het logisch om daarna ook naar de eigen woonwijk te kijken.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.