Openbare ruimte
Energie
Klimaat

Pret Onderweg

‘Pret Onderweg’ laat kinderen spelenderwijs zien welke voor- en nadelen verschillende vervoersmiddelen kunnen hebben. Tijdens het Vervoersmiddelenspel gaan de leerlingen in groepjes via een rode, gele, blauwe of groene route naar vriendjes, vriendinnetjes, een winkel, de school of een pretpark. Onderweg voeren ze opdrachten uit en verzamelen ze pret- en pechplaatjes. Lopen is bijvoorbeeld gezond (pret) maar je kunt wel een blaar oplopen (pech), in de auto zit je droog (pret), maar je kunt ook in een file terechtkomen (pech).

Het spel kan worden uitgezet op het plein of in de gymzaal.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.