Groen en biodiversiteit

Speuren naar Sporen

Lekker op pad in de duinen met de hele klas. De leerlingen voeren allerlei natuuropdrachten uit en verkennen zo de duinen. We zoeken bijvoorbeeld naar sporen van de dieren die in de duinen leven, zoals konijnen en vossen. Ook doen we onderzoek naar planten en de manier waarop ze groeien. Afsluitend spelen we een spel over vogels. Onderweg vertelt de excursieleider natuurlijk alles over de natuur en waterwinning in de duinen. Na afloop van de excursie krijg je een leuke verrassing.

Kosten

€ 60,-
Vervoer van en naar Meijendel is niet in de prijs inbegrepen.

Begeleiding

De excursie wordt gegeven door een duinwachter of door een van de educatievrijwilligers. Per gids kunnen er maximaal twintig leerlingen mee. Voor grotere groepen kunnen er meer gidsen ingezet worden.
Bij de opdrachten wordt er gewerkt in groepjes van vijf tot zeven kinderen. Per groepje is er één begeleider aanwezig vanuit de school.

Dunea behoudt zich het recht voor om te allen tijde een excursie niet door te laten gaan indien hier gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld weersomstandigheden).

Product van Dunea

Dit betreft een product van Dunea en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Dunea contact opnemen.

Uitleg

Aanmelden via de website van Dunea: Excursies en gastlessen voor basisscholen
Kies voor Speuren naar sporen.

Meer informatie

Ga naar Excursies en gastlessen voor basisscholen voor meer informatie.