Klimaat
Energie

Techniek, Talent & Energie

De energietransitie is in volle gang! Nu en in de toekomst moet de Nederlandse bevolking belangrijke besluiten over energiezaken nemen. De kinderen van nu zijn degenen die hier een verandering in kunnen gaan maken en hun leerkrachten kunnen hen daarbij helpen.

Techniek, Talent & Energie (TT&E) is een onderwijsprogramma voor groep 1 t/m 8, dat aansluit bij het Wetenschap- & Technologieonderwijs, het Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten. De leerlijn draait om energietransitie en neemt het Nederlandse energiesysteem als uitgangspunt. Het omvat per groep lessen met als vaste onderdelen: Kennis, Onderzoeken, Bouwen en Spel.

Kijk de animatie met uitleg over het lesprogramma!

Leskisten en online leeromgeving

Je kunt per leerjaar een leskist aanvragen. Die kist bevat een map met lesbeschrijvingen & achtergrondinformatie en materialen die niet gemakkelijk zelf te regelen zijn. Als je een leskist aanvraagt ontvang je daarnaast de toegang tot een online leeromgeving waar de lessen voor alle leerjaren te vinden zijn. Ook vind je daar filmpjes en bestanden voor op het digibord.

Lekker lang lenen!

Per groep zijn er verscheidene gevarieerde lessen per leerjaar. Omdat de lessen elkaar opvolgen en de stof steeds verbreed en verdiept wordt zijn de leskisten voor drie maanden te leen.

Let op

De standaard leenperiode staat op 4 weken, maar je kunt bij de aanvraag het gewenste aantal weken invullen, bijvoorbeeld 12 weken (3 maanden)

Opties: (7)

 • Techniek, Talent & Energie - groep 1/2 (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Techniek, Talent & Energie - groep 3/4 (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Techniek, Talent & Energie - groep 5 (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Techniek, Talent & Energie - groep 6 (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Techniek, Talent & Energie - groep 7 (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Techniek, Talent & Energie - groep 8 (één exemplaar voor 2 weken)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
 • Zonnecirkelspel (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.