Klimaat
Water

Water en klimaat in jouw straat

Het klimaat verandert; het gaat harder regenen, we krijgen vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.

Het digitale lespakket maakt kinderen bewust van het veranderende klimaat. Delfland stelt dit lespakket gratis beschikbaar aan iedereen die ermee aan de slag wil. Het bestaat uit een website, lesopdrachten en een handleiding, die de leerkracht kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8. Al het materiaal is in te zien en te downloaden op waterklimaatles.nl.

Product van Hoogheemraadschap van Delfland

Dit betreft een product van Hoogheemraadschap van Delfland en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Hoogheemraadschap van Delfland contact opnemen.

Meer informatie

Ga naar Waterklimaatles voor meer informatie.