Energie

Webles energietransitie

In de webles Energietransitie maken leerlingen een bewuste keuze over hun energiegebruik en vormen ze een mening over het gebruik van energie in het algemeen.
Ze doen kennis op over fossiele brandstoffen en groene stroombronnen. Ook horen en beoordelen ze meningen van anderen over verschillende energiebronnen.

Met de kennis en meningen gaan de leerlingen vervolgens een energie-uitdaging aan.