Klimaat en energie
Water

3D Waterkaart van Nederland

Nederland Waterland; in elke lesmethode aardrijkskunde staat een tekst over dit onderwerp. Met de 3D Waterkaart erváren leerlingen het ook echt. Leerlingen laten water via de rivieren ons land binnenstromen en zien hoe het afdaalt naar de zee. Ze kunnen golven maken en de zeespiegel laten stijgen.

Zo denken de kinderen na over de gevolgen van de zeespiegelstijging. Overstroomt de school in dat geval? En is Nederland bij een zeespiegelstijging nog bestuurbaar? De 3D Waterkaart is bijvoorbeeld te gebruiken als demonstratiemodel bij de wereldoriëntatiemethode.

Je haalt er nog meer uit als je kiest voor één of meerdere lessen uit de handleiding. Kies voor de les over: hoogteverschillen (N.A.P) in Nederland, over de geschiedenis van het water of over de waterschappen en Rijkswaterstaat. Sluit af met een les waarin kinderen zelf oplossingen voor de klimaatveranderingen bedenken en hun eigen klas en leefomgeving in kaart brengen.

De lessen in de handleiding zijn klassikaal uit te voeren. Een andere optie is om na een introductie de kinderen in een groepje zelfstandig met de werkbladen aan de gang gaan. Houdt er dan rekening mee dat er 4 tot 6 leerlingen tegelijk om de kaart kunnen staan en dat kinderen gewend moeten zijn om zelf informatie op te zoeken op het internet.

LET OP: De 3D kaart is kwetsbaar en zit in een houten kist ter bescherming. Het is aan te raden om de kist met 2 personen te dragen.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.