Afval en grondstoffen

Nieuw in schooljaar 2023 -2024!

Afval=grondstof met plastic extruder

Afval is een grondstof wordt beweerd. In deze 4 lesmodules (ook los van elkaar uit te voeren) komen onderwerpen als afval scheiden, recyclen en het voorkomen van afval aan de orde. Leerlingen doen een milieuscan op school, ze ervaren dat afval een grondstof is, vormen een mening over afval en afval scheiden en leren bewust om te gaan met plastic.

Onderdelen: (2)

Plastic Extruder (één exemplaar voor 1 week)
Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
Plastic, kan het wat minder? Lesbrief met extruder. (één exemplaar voor 1 week)
Periode: van augustus 2023 t/m juli 2024.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.