Afval en grondstoffen

Nieuw in schooljaar 2023 -2024!

Afval=grondstof met plastic extruder

Afval kan ook een grondstof zijn voor een nieuw product. In deze 4 lesmodules (ook los van elkaar uit te voeren) komen onderwerpen als afval scheiden, recyclen en het voorkomen van afval aan de orde. Leerlingen doen een milieuscan op school, ze ervaren dat afval een grondstof is, vormen een mening over afval en afval scheiden en leren bewust om te gaan met plastic.

Onderdelen: (2)

Plastic Extruder (één exemplaar voor 1 week)
Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2023/2024.
Plastic, kan het wat minder? Lesbrief met extruder. (één exemplaar voor 1 week)
Periode: van augustus 2023 t/m juli 2024.