Afval en grondstoffen

Zwerfvuil aan kant Maatschappijleer

Leerlingen gaan in de komende twee lessen onderzoeken wat zwerfafval doet met de beleving van mensen in de omgeving van de school. Dit doen ze door in groepjes een enquête te maken. Met deze groepjes gaan de leerlingen in les 2 de enquêtes afnemen.

De docentenhandleiding en het lesmateriaal voor de leerlingen zijn via de link aan de rechterkant te downloaden. Daar vindt u ook een factsheet over afval.

Deze opdracht is één in een reeks van opdrachten over zwerfvuil. De opdrachten duren één of twee lesuren en sluiten aan bij vaardigheden of concepten die in de schoolvakken behandeld worden. Zo sluit het debatteren aan bij het vak Nederlands, wordt er een GIS opdracht voor aardrijkskunde gemaakt en voor biologie wordt aangesloten bij het concept reducenten. De opdrachten van de verschillende vakken vormen samen een geheel maar zijn ook afzonderlijk uit te voeren.

Als u de overige lessen ook wilt inzien kan dat via de volgende link;
Gehele lespakket Zwerfvuil aan de kant

Geïnteresseerd?

U kunt hier aangeven dat u interesse heeft in dit product. De consulent van uw school neemt dan zsm contact op.