Zwerfvuil aan kant Techniek

Hoe kan het ontwerp van een product bijdragen aan het reduceren van zwerfafval? Volgens de funtheory stimuleren leuke vormen het gebruik van de afvalbak. Nudging, toepassen van belijning naar de bak, helpt mensen in de juiste richting. Leerlingen maken een ontwerp waarin zij deze principes toepassen in de kantine, op het schoolplein of in de schoolomgeving. De ontwerpschets kan eventueel tot maquette uitgewerkt worden.

De docentenhandleiding en het lesmateriaal voor de leerlingen zijn via de link aan de rechterkant te downloaden. Daar vindt u ook een factsheet over afval.

Deze opdracht is één in een reeks van opdrachten over zwerfvuil. De opdrachten duren één of twee lesuren en sluiten aan bij vaardigheden of concepten die in de schoolvakken behandeld worden. Zo sluit het debatteren aan bij het vak Nederlands, wordt er een GIS opdracht voor aardrijkskunde gemaakt en voor biologie wordt aangesloten bij het concept reducenten. De opdrachten van de verschillende vakken vormen samen een geheel maar zijn ook afzonderlijk uit te voeren.

Als u de overige lessen ook wilt inzien kan dat via de volgende link;
Gehele lespakket Zwerfvuil aan de kant

Geïnteresseerd?

U kunt hier aangeven dat u interesse heeft in dit product. De consulent van uw school neemt dan zsm contact op.