De Techniek Torens

De Techniek Torens bieden een laagdrempelig en kerndoelendekkend totaalconcept voor Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Leerlingen leren Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL) en gaan driedimensionaal aan de slag. Dit is goed voor hun fijn motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid en creativiteit.

Product van Creative Kids Concepts

Dit betreft een product van Creative Kids Concepts en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Creative Kids Concepts contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Creative Kids Concepts voor meer informatie.