De soldeerbout

Klooikoffer #3: De soldeerbout

Het doorgeven van Klooikoffers van kind naar kind is een goede manier om iedereen met maken in aanraking te brengen. Inclusief de ouders! Het kost niet veel tijd en zorgt ervoor dat ouders en kinderen fijn samen aan de slag gaan.

Het is leuk als je één of twee koffers laat rondgaan in een klas. Dan blijft het speciaal én komt iedereen aan de beurt. Bestel er ook maakboeken bij: dat is het logboek waarin kinderen vertellen over wat ze hebben gedaan.

Inhoud klooikoffer #3

> Soldeerbout en houder
> Soldeertin
> IJzerdraad
> Tang
> Werkboekje

Kerndoelen

Kerndoel 2, Nederlands: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 3, Nederlands: de leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 33, Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Kerndoel 39, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 42, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 55, Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Product van Stichting Lekkersamenklooien

Dit betreft een product van Stichting Lekkersamenklooien en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Stichting Lekkersamenklooien contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Klooikoffers voor meer informatie.