De striptang

Makers maken makers

Het doorgeven van Klooikoffers van kind naar kind is een goede manier om iedereen met maken in aanraking te brengen. Inclusief de ouders! Het kost niet veel tijd en zorgt ervoor dat ouders en kinderen fijn samen aan de slag gaan.

Het is leuk als je één of twee koffers laat rondgaan in een klas. Dan blijft het speciaal én komt iedereen aan de beurt. Bestel er ook maakboeken bij: dat is het logboek waarin kinderen vertellen over wat ze hebben gedaan.

Inhoud klooikoffer #1

> Striptang
> Led’s
> 3V knoopcelbatterijtjes
> Draad
> Werkboekje

Kerndoelen

Kerndoel 2: Nederlands: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 24: Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25: Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Kerndoel 32: Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 39: Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 44: Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 56: Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Product van Stichting Lekkersamenklooien

Dit betreft een product van Stichting Lekkersamenklooien en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Stichting Lekkersamenklooien contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Klooikoffers voor meer informatie.