Kleuren van de wereld

Ontdek de betekenis van kleuren bij mensen en dieren

Kleuren roepen bepaalde gevoelens bij je op; van blijdschap tot onrust, van ontspanning tot enthousiasme. Daarnaast kun je met kleur informatie doorgeven. Denk aan de rode stip op een waterkraan. In de natuur zijn kleuren ook belangrijk: om onzichtbaar te zijn of juist om op te vallen, om te waarschuwen of te pronken. Met kleuren kunnen dieren maar ook mensen elkaar iets duidelijk maken.

Aan de hand van bijzondere kleding, opgezette dieren en foto’s denk je na over de betekenis van kleuren. Vervolgens ga je met verschillende opdrachten aan de slag, waarbij je zelf onderzoekt en ervaart en dieper ingaat op het gebruik van kleur door mensen en dieren.

Lesdoel

De leerlingen krijgen meer inzicht in de functies die kleuren hebben in het dierenrijk en hoe mensen daar ook gebruik van maken.
Kerndoelen
Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Product van Museon Omniversum

Dit betreft een product van Museon Omniversum en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon Omniversum contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Museon Omniversum voor meer informatie.