Laat je tanden zien

Ontdek de verschillende gebitten van mens en dier

Elk kind heeft te maken met 'wisselen': je krijgt een blijvend gebit. Maar wist je dat dieren ook vaak ‘wisselen’? Je gebit is van levensbelang. Maar waarom zijn tanden en kiezen zo verschillend van vorm: scherp en puntig of juist plat?

Aan de hand van dierenkaken van onder andere een paard, leeuw, schaap en haai ontdek je de verschillende functies van het gebit. Vervolgens maak je opdrachten waarbij je werkt met echte dierenkaken en -tanden. Natuurlijk bestudeer je ook je eigen gebit.

Kerndoelen:

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kerndoel 54

Kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Product van Museon Omniversum

Dit betreft een product van Museon Omniversum en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon Omniversum contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Museon Omniversum voor meer informatie.