Natuurlijk Energie - Groep 1 -2

Energie is ook voor kleuters begrijpelijk te maken met het verhaal van koning Lollie. Er zijn vijf thema's die je aan de hand van praatplaten verduidelijkt: warmte, stroom (licht), zon, wind en water. Ieder thema heeft dezelfde opbouw. Het begint met een verhaal over de belevenissen van Koning Lollie, waarin een aantal begrippen over energie aan bod komen. Het verhaal biedt aanknopingspunten voor gesprekjes en liedjes.

De leerlingen kunnen een aantal opdrachten zelfstandig uitvoeren met behulp van de materialen in de doe-doos. Voor sommige opdrachten is (ouder)hulp nodig. De leskoffer bevat alle materialen om het project in de onderbouw uit te voeren: praatplaten over koning Lollie, een liedjes-cd, doe-kaarten met opdrachten, een doe-doos en een handleiding.

Er zijn ook leskoffers Natuurlijk Energie beschikbaar voor de groepen 3 en 4/5. Voor groep 6,7,8 is een nieuwe versie beschikbaar: Onderzoekend en Ontwerpend leren over Energie

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.