Natuurlijk Energie - Groep 4 - 5

Het begrip energie wordt geïntroduceerd met een verhaal over Volty Power. Volty Power kan reizen door ruimte en tijd. Daardoor kan hij laten zien hoe in andere tijden en op andere plaatsen met energie wordt omgegaan. Je reist met de leerlingen naar de landen waar Volty Power ook naartoe gaat. De landen staan voor verschillend gebruik van energie: Graaf en Boor, land van Waai en Woei, de streek van Kolk en Draai, Zon Zet Zeven, het Land van Steeds Opnieuw, Inventië, Land van Verledentijd en Drupstad.
Het wordt duidelijk dat energiebronnen op kunnen raken.

Bij elk land kunnen de leerlingen opdrachten uitvoeren met opdrachtkaarten en materialen uit de doe-doos.

Er zijn ook leskoffers Natuurlijk Energie beschikbaar voor groep 1/2 en groep 3 Voor groep 6,7,8 is een nieuwe versie beschikbaar: Onderzoekend en Ontwerpend leren over Energie

Tip

Meer informatie over energie is te vinden op de website van Energiegenie

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.