Project Tijd

In deze lessenreeks worden leerlingen 11-14 jaar uitgedaagd een real-life ontwerpprobleem op te lossen. Dit ontwerpproject is bedoeld om uit te voeren in samenwerking met een externe opdrachtgever. In de pilot van dit project was de opdrachtgever de gemeente Delft: op het stadskantoor Delft (naast het station) is het schitterende resultaat te bewonderen vanaf oktober 2021. In de handleiding worden steeds voorbeelden uit dit project getoond.

Gedurende het project zal deze ontwerpvraag steeds concreter gemaakt worden. De leerlingen kijken vanuit verschillende gebruikers naar het ‘probleem’ en zullen op basis hiervan zelf de opdracht steeds meer afbakenen. In 10 lessen doorlopen de leerlingen alle stappen van de ontwerpcyclus. Hebben jullie een technieklokaal of makerspace op school, of in de buurt? Dan kun je een extra stap zetten met het maken van prototypes! In de handleiding vind je veel uitgewerkte voorbeelden ter inspiratie.

Het lespakket is gratis te downloaden.

Product van Wetenschapsknooppunt Delft

Dit betreft een product van Wetenschapsknooppunt Delft en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Wetenschapsknooppunt Delft contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Wetenschapsknooppunt Delft voor meer informatie.