Tour de force

De feelgood-komedie Tour de Force draait om een ongedurige fiets­ont­werper die tijdens een te vroeg uitge­voerde testrit zijn elektrische beach­cruiser total loss rijdt. De veel­eisende mentor met wie de jongen weken aan de fiets heeft gewerkt laat hem vallen. Met hulp van twee vrien­den wordt in een high­tech garage voor vracht­wagens getracht een nieuw ontwerp te realiseren om alsnog te kunnen schitteren op een ‘e-bike-event’. Tijdens de race tegen de klok zet een essentieel onderdeel dat ont­breekt de onder­linge ver­houdingen wederom op scherp.

Aan bod komen: e-bike's, automotive & logistiek, samenwerken, doorzetten, relatie mentor en leerling, creatief vakmanschap, transitie naar duurzaam, wat is de functie van een dongel en talentontwikkeling.

Tour de Force is een aflevering van DEAL de serie waarvan de pilot D.E.A.L. (windenergie) inmiddels met veel succes heeft gedraaid in het onderwijs en op internationale filmfestivals.

Product van Fedde Hoekstra

Dit betreft een product van Fedde Hoekstra en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Fedde Hoekstra contact opnemen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Fedde Hoekstra (D.E.A.L. de serie) voor meer informatie.