Welkom bij Milieueducatie Den Haag

Op deze site vind je volop activiteiten en materialen om de lessen natuur- en milieueducatie op een praktische en aansprekende manier te kunnen invullen.
Er zijn activiteiten voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

“Wij als milieueducatie willen kinderen en jongeren tot 16 jaar uit Den Haag helpen bewust keuzes te maken voor een duurzame samenleving. Dit doen wij door het vergroten van kennis en vaardigheden en het bieden van rijke ervaringen op het gebied van natuur en milieu. Wij staan voor een duurzame basisvorming.”

Het aanbod

De lessen, excursies, leskisten en materialen zijn, tenzij anders vermeld, gratis voor alle scholen in Den Haag. Elke Haagse basisschool kan met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord activiteiten aanvragen. Haagse scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hun belangstelling tonen. Er wordt dan contact opgenomen met de aanvrager.