Wie we zijn

Bedrijfsonderdeel A&NME

NME is onderdeel van de dienst Stadsbeheer. Binnen deze dienst vormen we met Archeologie het bedrijfsonderdeel A&NME. De afdeling Natuur en Milieueducatie bestaat uit de teams de Milieueducatie waaronder School in Bos en Stadslandbouw en Stadsboerderijen. De teams zijn complementair aan elkaar en werken samen aan de doelen geformuleerd door de beleidsafdelingen en duurzame basisvorming. Het educatieve aanbod is het aanbod van de gehele afdeling Natuur en Milieueducatie.

Natuur en Milieueducatie verbindt

Wij zijn niet alleen de verbindende schakel tussen beleid en onderwijs, we zoeken steeds naar verbindingen met andere organisatie en personen in en rondom Den Haag die net als wij bezig zijn op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in de stad.
Zo kunnen we een breed en gevarieerd programma aanbieden waarin we bewust kiezen wat we zelf aanbieden en wat anderen beter kunnen. En daarmee ook een podium bieden aan goede educatieve producten van organisaties in de regio.
Hierbij proberen we goede afwegingen te maken. Aanbod verzorgt door derden dat via ons wordt aangeboden moet wel passen binnen onze visie en doelen.