Pabostudenten

Natuur- en milieuactiviteiten uitvoeren

Pabostudenten krijgen in hun opleiding te maken met Natuur- en mileueducatieopdrachten:

Eerstejaars studenten helpen mee aan de Herfstexcursie. Tijdens deze excursie in een van de parken in Den Haag begeleiden pabostudenten groepen kinderen en voeren met hen activiteiten uit.

Tijdens het tweede jaar komt het thema 'stad' aan bod. Binnen dit thema wordt een les gegeven in een stadsboerderij. Samen met leerlingen ontdekken pabostudenten de herkomst van ons voedsel.

Materialen lenen

Studenten kunnen gebruikmaken van het (leskisten)aanbod van Natuur- en milieueducatie.

Studenten met een stageschool in Den Haag maken in overleg met de mentor en/of de contactpersoon voor Natuur- en milieueducatie binnen de school gebruik van de inlogcode van de school. Leskisten worden dan op de stageschool bezorgd. Raadpleeg het Jaarprogramma voor activiteiten voor je groep.

Studenten die stage lopen buiten Den Haag kunnen ook gratis gebruikmaken van het aanbod, maar het is niet mogelijk om digitaal een aanvraag te doen. Neem voor het reserveren van een leskist of materialen contact op met MEC Zuiderpark om een afspraak te maken.