Over ons

Natuur- en milieueducatie ondersteunt leraren in het primair en voortgezet onderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die levendige en praktische lessen over natuur en milieu willen aanbieden.

Uitgangspunten

De inwoners van Den Haag hechten belang aan hun woonomgeving, ontwikkelen een gezonde levensstijl en stellen zich op als een verantwoordelijk burger in de buitenruimte. Aan dit doel draagt Natuur- en milieueducatie bij door educatieve activiteiten te ontwikkelen.

Wat we doen

De afdeling Natuur- en milieueducatie is een partner van de beleidsafdeling Stadsbeheer. De activiteiten van de afdeling worden ingezet als beleidsinstrument om gebruikers – volwassenen en kinderen – informatie te bieden en in staat te stellen afgewogen keuzes te maken. Om die keuzes te maken zijn kennis, vaardigheden, inzichten, handelingsperspectief en handelingsbereidheid nodig.

Wie we zijn

NME is onderdeel van de dienst Stadsbeheer. Binnen deze dienst vormen we met Archeologie het bedrijfsonderdeel A&NME. De afdeling Natuur en Milieueducatie bestaat uit de teams de Milieueducatie waaronder School in Bos en Stadslandbouw en Stadsboerderijen.

Doelgroepen en producten

Natuur- en milieueducatie richt zich op leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en kinderen in de kinderopvang. We bieden educatief lesmateriaal aan dat aansluit bij de doelen van duurzame basisvorming en bij duurzame beleidsdoelen van de gemeente Den Haag.