Groen en biodiversiteit
Energie

Technieken uit de Natuur; biomimicry

Deze techniekles over de natuur kan heel goed buiten op het schooplein worden uitgevoerd.
Biomimicry is het imiteren van natuurverschijnselen om zo problemen op te lossen. Klittenband is bijvoorbeeld afgekeken van klittenbolletjes. In een aantal lessen gaan kinderen aan de slag met de combinatie van techniek en natuur. Al onderzoekend en ontwerpend leren zij over thema's als afschrikken en camoufleren. Inspiratie voor de ontwerpen halen de leerlingen uit de directe omgeving van de school.

Het lespakket bevat een uitgebreide docentenhandleiding met leerlingenbladen voor een introductieles en vijf thematische lessen. Leerlingen worden stapsgewijs door het ontwerpproces genomen.

Partners

Dit lespakket is ontwikkeld in samenwerking met Techniekeducatie Delft, Stichting Biomimicry en Stichting Veldwerk Nederland.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.