Duurzaamheid
Klimaat en energie

Gastles DAREL: Energietransitie

De huidige generatie scholieren en studenten kan er niet meer omheen: de aarde warmt op. Waardoor komt dit? Of nog beter, hoe houden we het tegen? En wat kan je zelf doen om actief bij te dragen?

Deze en nog vele andere vragen komen aan bod tijdens de vakoverstijgende masterclass Energietransitie. Een masterclass die bijdraagt tot het versterken van maatschappelijk draagvlak voor VO.

Vakoverstijgend thema; de energietransitie uitgelegd en uitgedaagd
Energietransitie is een relatief nieuw onderwerp op middelbare scholen dat door haar vele facetten nog geen duidelijke plaats heeft binnen het curriculum.

Darel Education is een non-profit initiatief om maatschappelijk draagvlak te creëren voor de energietransitie. Zij bieden middelbare scholen tegen bescheiden onkostenvergoeding een geheel verzorgde Energietransitie Masterclass aan, waarbij kleine groepjes leerlingen in één dag een overzicht krijgen van uitdagingen, dilemma’s en mogelijke oplossingen.

Product van DAREL Education

Dit betreft een product van DAREL Education en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met DAREL Education contact opnemen.

Meer informatie

Ga naar DAREL Education voor meer informatie.