Bouwen in het Bos

Bouwen in het Bos is een belevingsworkshop van 2 uur in het Haagse Bos voor basisscholen in de regio Haaglanden. Onderzoekend en ontdekkend leren staat centraal. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken hoe ze in de natuur kunnen overleven. De workshop bestaat uit 2 onderdelen:
1. met begeleiding van een techniekdocent in groepjes hutten bouwen met constructie;
2. met een natuurgids de rijke historie van het bos verkennen en zoeken naar voldoende eten en drinken om te overleven.

De workshop wordt begeleid door een natuurgids en techniekdocent van Huygens Labs. De workshop is ontwikkeld in samenwerking met Staatsbosbeheer met ondersteuning van de gemeente Den Haag.

De workshop is ontwikkeld voor groepen 6, maar ook heel geschikt voor groepen 5, 7 en 8. Voor de voorbereiding is een lesbrief voor in de klas beschikbaar. Een samenvatting is als bijlage toegevoegd.

De lente is het ideale seizoen om de workshop uit te voeren. Boeken in ander jaargetijden is op verzoek ook mogelijk.

Te behalen doelstellingen

Na de cursus hebben de leerlingen:

  • leren samenwerken
  • inzicht verkregen hoe je kunt bouwen met een stevige constructie
  • kennis verkregen over de Tweede Wereldoorlog geschiedenis van het Haagsche Bos
  • kennis verkregen hoe je in het bos aan eten en drinkwater kan komen.

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.

Meer informatie

Ga naar Huygens Labs voor meer informatie.