Doelgroepen en producten

Doelgroepen

De afdeling Natuur- en milieueducatie richt zich op
1. het primair en voortgezet onderwijs
2. de kinderopvang
3. Volwassenen, met specifieke aandacht voor volwassenen met een lage opleiding.

Aanbod

De afdeling Natuur- en milieueducatie ontwikkelt zelf educatief lesmateriaal. Daarnaast bieden wij producten aan van andere aanbieders. Deze aanbieders zijn organisaties met doelen die passen bij de doelen van duurzame basisvorming en van Stadsbeheer en Stedelijk Beheer.

Laagdrempelig en kostenbewust

De afdeling Natuur- en Milieueducatie maakt het voor scholen zo makkelijk mogelijk om gebruik te maken van het aanbod. Zo brengen en halen we leskisten naar en van de scholen, bieden we champignonpakketten en bloembollenpakketten aan tegen inkoopprijzen, hebben we door de hele stad locaties (tuincomplexen en stadsboerderijen) waar lessen gegeven worden en komen gastdocenten naar de school. Ook kunnen leraren en leerkrachten bij onze consulenten terecht voor advies op maat.